Back

“Entenem el món com un espai proper que cal entendre i comprendre, on l’alumne pot interaccionar en qualsevol etapa de la seva vida”

Com ho fem?

Amb un Projecte Lingüístic de Centre que persegueix que l’alumne consolidi l’aprenentatge de les dues llengües pròpies (el català i el castellà), i que, alhora, s’immergeixi en la llengua anglesa i conegui i s’expressi en llengua francesa.

Introduint, cada vegada més, programes d’internacionalització a les diferents etapes educatives que faciliten el contacte de l’alumne amb alumnes d’escoles d’arreu del món, amb qui interactua amb motiu d’un projecte comú.

CIC Idiomes Escola Meritxell Mataró
speaking workshop

Emprant les noves tecnologies a l’aula com a instruments que faciliten l’obertura al món, a les seves realitats diferents i a les seves diverses formes de ser concebut i entès.

Facilitant i oferint mecanismes per a l’estada de l’alumne a l’estranger durant el període que cregui convenient: un estiu, un trimestre acadèmic, o bé un curs sencer.

Amb l’Speaking Workshop, els alumnes gaudeixen quinzenalment de 30 minuts de conversa en anglès amb una professora nativa en grups no superiors als 5 alumnes dins l’horari lectiu.