Obertura al mon Meritxell

“Entenem el món com un espai proper que cal entendre i comprendre, on l’alumne pot interaccionar en qualsevol etapa de la seva vida”


Com ho fem?

  • Amb un Projecte Lingüístic de Centre que persegueix que l’alumne consolidi l’aprenentatge de les dues llengües pròpies (el català i el castellà), i que, alhora, s’immergeixi en la llengua anglesa i conegui i s’expressi en llengua francesa.
  • Introduint, cada vegada més, programes d’internacionalització a les diferents etapes educatives que faciliten el contacte de l’alumne amb alumnes d’escoles d’arreu del món, amb qui interactua amb motiu d’un projecte comú.
  • Emprant les noves tecnologies a l’aula com a instruments que faciliten l’obertura al món, a les seves realitats diferents i a les seves diverses formes de ser concebut i entès.
  • Facilitant i oferint mecanismes per a l’estada de l’alumne a l’estranger durant el període que cregui convenient: un estiu, un trimestre acadèmic, o bé un curs sencer.
  • I, des del curs 2017-2018, donant la possibilitat als nostres alumnes d’aconseguir el Diploma Dual de l’American High School, amb un itinerari flexible que els permet compaginar els estudis a l’escola amb l’obtenció d’una titulació nord-americana des de Catalunya.