Back

En aquesta pàgina trobareu un repàs pels primers 50 anys de l’Escola Meritxell que vàrem celebrar durant el curs 2019-20. Hem recollit les dates i fites més importants i les curiositats més interessants de manera cronològica. 

Si voleu saber més detalls d’aquests primers 50 anys de l’escola i llegir les anècdotes per boca dels seus protagonistes us convidem a que llegiu el llibre commemoratiu del 50è aniversari que vam publicar a mitjans de l’any 2019 i que podeu sol·licitar a la secretaria de l’escola.

Curs 1969-1972: Neix l’Escola Meritxell

Història de l'Escola Meritxell - Nens cantant Curs 69-70

Nens cantant l’any 1969-70

Calendari escolar curs 71-72 Escola Meritxell

La gènesi de l’escola és a partir de la iniciativa compartida de l’Esperança Romagosa i Ruiz (Mataró, 1935) directora del parvulari Meritxell, l’Eugeni Romeu i Llanas (Mataró, 1937) llicenciat en ciències químiques. i en Jaume Borotau i Coll (Vilassar de Mar, 1937), mestre de primària, i director del Col·legi de Sant Joan (Vilassar de Mar, 1955).

El nom de l’escola va ser proposat per Esperança Romagosa com a continuació del parvulari del carrer d’Argentona que regentava. A efectes legals constarà com a una escola de separació de sexes i l’ensenyament en llengua castellana, tal com determinava la llei vigent en aquell moment.

El nom de Meritxell, segons ens explica la Sra. Esperança Romagosa, va sorgir un dia que en una visita a Montserrat va coincidir amb una romeria d’uns austríacs de la regió d’Estíria que veneraven la Verge de “Mariazell” (Naixement de la Verge Maria, en el seu idioma).

Pel que fa a l’uniforme va ser dissenyat per la Sra Esperança Romagosa i la Sra. Joana Maria Cruzate. I va ser encarregat a la botiga Barbosa i Costa de Barcelona.

L’any 1972 la Direcció i Administració de l’escola cerca el suport de pares i mares i es crea la Junta Gestora d’una Associació de Pares d’Alumnes (A.P.A.) que treballi amb la finalitat de poder ampliar l’escola. I es presenten els estatuts al Govern Civil i un cop aprovats, amb data del 23 de desembre de 1972, té lloc la Primera Assemblea General Extraordinària de fundació de l’Associació de Pares d’Alumnes del 2 de febrer de 1973 on s’escull la primera junta.

Anys 1976 al 1982: L’escola va fent camí

La propietat i titularitat de l’escola a partir del 1976 seria la Societat “Centre Docent Meritxell S.A.” essent propietària i directora del mateix la senyora Esperança Romagosa. Es constitueix el 14 de juliol d’aquell any.

L’any 1977 amb l’inici del nou curs escolar s’inaugura la planta superior (cinquena), que consta de:

 • 6 aules de 60 m2,
 • 1 sala d’uns 80 m2,
 • serveis de nois, serveis de noies, serveis per a professors,
 • 3 despatxos o aules petites i
 • un laboratori de 45 m2.

Per aquest curs 1977-1978 l’escola tenia 15 aules i 375 alumnes.

Entrada antiga escola Escola Meritxell

Antiga entrada principal

A principis de juliol del 1979 el B.O.E. publica la classificació definitiva com a centre homologat per a 5 aules de BUP.

Maig del 82: Primera festa de Primavera!

Es celebra per primera vegada una jornada festiva, amb gran participació de tots els estaments que conformen l’escola. Aquesta festa ha perllongat any rere any fins avui.

A finals de l’any 1982 s’autoritza a que l’escola imparteixi cursos de C.O.U. 

S’habiliten també, més aules, laboratoris i tallers de manualitats.

Anys 83 al 89

En l’assemblea general de l’A.P.A. del 19 de juny de 1984 es cedeix la titularitat a l’Associació que passa a gestionar directament l’economia de l’escola. I així, amb data de 9 de març de 1985, l’APA adquireix la titularitat de totes les accions del Centre Docent Meritxell S.A. i es canvia l’òrgan de govern i administració de l’esmentada societat.

Menjador Antic Escola Meritxell de Mataró

Antic menjador

Pel setembre de 1985 es comença a parlar i a valorar l’adquisició d’un ordinador IBM per a la gestió administrativa i deu més Sony per a una primera aula d’informàtica, amb les impressores corresponents.

Pel mes de maig del mateix any foren inaugurades les instal·lacions esportives de l’escola amb la presència del Director General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, senyor Josep Lluís Vilaseca i Guasch. Les esmentades instal·lacions consten de dues pistes poliesportives, una de 40 X 20 metres i l’altra de 40 X 30 metres.

Durant el curs 86/87 es va celebrar el primer Consell Escolar.

El dia 2 de setembre de 1987 es crea la Fundació Cultural Meritxell. L’escriptura constitucional de la mateixa, l’objecte de la qual, segons diu l’article primer dels seus estatuts que “La Fundació Cultural Meritxell té per objecte contribuir a la formació cristiana, humana i cultural dels alumnes del Col·legi Meritxell (Veïnat de Mata, Can Quirze, sense número)”.

Al mateix temps s’autoritza la transformació i classificació definitiva, per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, de l’Escola Meritxell en Centre de Preescolar per 2 unitats de Parvulari i en Col·legi per a 8 unitats d’E.G.B. Esdevé Escola concertada per l’etapa d’EGB i privada per les etapes de parvulari i BUP i COU.

Anys 90

Pel maig de 1990, s’inaugura, de forma provisional, el nou camí pavimentat a les pistes poliesportives les quals s’acabaran definitivament pel mes de setembre. I es col·loca gres al terra del gimnàs, entre els vestidors i la Sala Principal.

L’any 91 té lloc la celebració de la Primera Trobada d’Ex-alumnes i l’aparició, també per primer cop, d’un modest butlletí informatiu que servirà de nexe d’unió de tota la família del col·legi titulat Escola Meritxell Informa.

El nou curs escolar 1992-1993 veurà diverses millores:

 • la construcció d’un fals sostre al menjador escolar a fi d’aconseguir la seva insonorització i enrajolar les parets tant de la sala com dels passadissos.
 • la pavimentació d’una rampa i placeta a l’entrada de l’Escola, que completava i comunicava definitivament l’entrada principal amb el camí d’accés a les pistes.
 • el terraplenat, cimentació i voreres de la zona del pàrking d’autobusos i es delimita amb una tanca tot el perímetre de l’escola.
 • Es crea un modern laboratori de Física i es passa a gaudir de 3 laboratoris: Física, Química i Biologia.
 • I s’acaba la pavimentació i enjardinament del lateral de l’Escola situat davant la porta d’emergència de la Sala d’Actes/Gimnàs.

El 14 d’octubre de 1992, la Fundació Cultural i Docent Meritxell, anomenada actualment Fundació Meritxell, adquireix la titularitat administrativa, el mobiliari, equipaments i d’altres béns de l’Escola que pertanyien al Centro Docente Meritxell S.A. En conseqüència, la Fundació assumeix la plena titularitat educativa, administrativa i nominal.

Urbanització Can Quirze, Mataró

Al desembre de 1992 el Departament d’Ensenyament autoritza l’escola per a tenir 3 unitats del 2n. Cicle d’Educació Infantil i 8 unitats d’Ensenyament Primari.

El curs 1994-1995 l’Escola Meritxell arribava als 25 anys de la seva existència.

Pel gener de 1996 comencen les obres del nou edifici d’Educació Infantil que serà inaugurat vuit mesos després, el setembre del mateix any. La inauguració va ser presidida per l’alcalde de Mataró, Sr. Manuel Mas i Estela.

Iniciarem el curs 1997-98 amb la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo) a Secundària, un cop completades les etapes d’Infantil i Primària. Els alumnes que en el curs 1996-97 van acabar el 8è d’EGB, en lloc de 1r de BUP,  van cursar 3r d’ESO.

L’any 1997 es va ampliar secretaria utilitzant part de la terrassa d’entrada  i es va crear a sobre el que va ser la mediateca. Un espai on conviuen llibres i ordinadors. Es va equipar amb ordinadors per a l’alumnat i per al professorat.

L’any 1998 comença amb l’equipament amb ordinadors de les aules d’Educació Infantil.

Ensenyament de l’anglès: al curs 1998-99 es desdoblen els alumnes de 5è, 6è de Primària i 1r d’ESO  en dos grups i es varia la metodologia introduint més hores que les que marca el departament, per practicar l’anglès oral.

Pel mes de maig de 1999, i per primera vegada, es va celebrar a l’Escola una jornada de Portes Obertes amb el desig de donar a conèixer quina és la dinàmica de treball-aprenentatge que es duu a terme a l’etapa d’Educació Infantil.

Nou mil·lenni

El curs 2000-01 està ple de novetats:

 • per primera vegada els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO van realitzar els crèdits de síntesi fora de l’escola
 • es va iniciar el desdoblament d’Educació Infantil.
 • es gradua la primera promoció de 2n de batxillerat de la LOGSE,
 • és la primera vegada que els pares i familiars són convidats en un acte a la sala Maresme.
 • Pel desembre es representa per primera vegada un Pessebre Vivent a l’aire lliure i obert a les famílies d’Educació Infantil i Primària.
 • I pel mes de juliol de 2000 l’escola fa un pas endavant pel que fa a la comunicació estrenant la seva pàgina web.

El 13 de juny de 2001 l’A.P.A. acorda, per unanimitat, canviar la denominació de l’associació genèrica masculina per adaptar una de paritària i a partir d’ara es dirà “Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Escola Meritxell (A.M.I.P.A.).

Antic web de l'Escola Meritxell

Primera pàgina web de l’escola

En l’apartat d’obres de millora, pel mes de juliol del mateix any es comença la remodelació de l’avantsala del gimnàs i de la zona d’aules de la planta 1ra i la semi soterrada.

Pel curs 2002-03, el Departament d’Ensenyament autoritza la modificació d’obertura del Centre per als següents nivells:

 • 6 unitats d’Educació Infantil,
 • 12 unitats de Primària,
 • 4 unitats d’E.S.O. i
 • 2 unitats de Batxillerat per a tres especialitats.

Al setembre de 2003 s’inicia el curs amb dues novetats: a 1r i 2n d’Educació Primària s’imparteix el Coneixement del Medi en anglès, matèria que s’anomenarà Science.

Pel mes de juliol de 2004 es pavimenta part del pati d’Educació Infantil, acabant-lo amb terra sintètica de cautxú

Pel novembre del 2006 s’instal·la una xarxa WiFi a tot l’edifici principal i al d’Educació Infantil.

Es comença a impartir el francès com a segona llengua estrangera a partir de tercer de Primària. També en aquest mateix curs s’augmenten les hores d’anglès setmanals a ESO: tres hores acadèmiques i dues d’anglès oral.

Contrucció Edifici Batxillerat Escola Meritxell

Construcció de l’Edifici de Batxillerat (2009-10)

També s’inicien Els Padrinatges de lectura dels nens i nenes de 1r cicle de primària amb els de 3r cicle de primària.

Pel mes de novembre de 2009 s’inicia l’enderroc d’un edifici emblemàtic per a l’Escola Meritxell: la torre Buira, bressol de l’actual col·legi. En el mateix lloc s’hi construirà l’equipament per a Batxillerat.

El dia 5 de novembre del 2010 va ser la data escollida per l’acte oficial de la inauguració del nou edifici de Batxillerat, amb la presència de l’alcalde de la ciutat Sr. Joan Antoni Baron i altres personalitats.

El Patronat de l’Escola Meritxell aprova posar en marxa l’escola d’idiomes CIC Idiomes-Mataró per l’ensenyament de l’anglès.

També en aquesta época s’apliquen els següents canvis:

 • a 4t d’ESO es desenvolupa un doble itinerari de caràcter orientador de cara al Batxillerat
 • s’inicien classes d’Estadística  a 1r de Batx. i d’Àlgebra Lineal a 2n., com a matèries complementàries per facilitar l’entrada a la Universitat de l’alumnat
 • s’instaura la figura de co-tutor/a a Primària
 • a Primària, dins de la matèria d’Anglès, celebra “English Festivities”
 • el Departament Psicopedagògic (DOIP) es reestructura i amplia les seves funcions

A partir d’aquests moments, l’escola ja té desdoblats tots els cursos fins a segon de Batxillerat, moment en què Mª Antònia Cobo deixa la direcció i la inicia Eduard Solé al setembre de 2015 amb el programa ExACCT.

Amb l’objectiu de preparar els nostres alumnes per a un món més obert i multicultural, oferim, durant l’ESO i des del curs 2017-2018, el Diploma Dual de l’American High School, que possibilita l’obtenció d’una doble titulació a la finalització del Batxillerat.

El projecte de remodelació de l’Edifici Principal i redefinició d’espais a l’Edifici d’infantil es va iniciar el 2017 i s’ha perllongat fins a l’estiu del 2022. L’objectiu del projecte ha estat actualitzar els espais tot cercant la imatge d’ordre, calidesa, funcionalitat, versatilitat i modernitat que volem transmetre tot adequant-los al projecte Pedagògic i educatiu. Igualment, s’han renovat les instal·lacions elèctriques, tancaments d’alumini, nova calefacció a tot l’edifici i lluminàries de baix consum per tal de fer més sostenible l’escola.

L’Speaking Workshop s’inicia el gener del 2018 per a tots els alumnes de l’ESO. Cada alumne participa en un taller de conversa en anglès amb professora nativa durant 30 minuts cada 15 dies.

Vista de l'Escola Meritxell des de l'aire