Back

La finalitat del Batxillerat és l’orientació i preparació tant intel·lectual com personal dels alumnes per als estudis superiors i posteriorment per al món laboral.

Laboratori d'electrònica a Batxillerat de l'Escola Meritxell de Mataró

És una etapa on preval l’aprenentatge basat en la creativitat (el pensament crític i el raonament) i l’aprenentatge competencial.

Són dos cursos, de caràcter voluntari, en què l’alumne opta per una de les modalitats impartides: “Ciències i Tecnologia” i “Humanitats i Ciències Socials”.

Els alumnes de primer i segon de Batxillerat de l’escola ens expliquen de primera mà les seves impressions sobre el nostre batxillerat i com els ajuda a preparar-se per la vida univeristaria.

Presentacions en públic a una classe de Batxillerat Escola Meritxell de Mataró

L’horari de classe és de 8:00 a 14:00 hores, més una tarda de 15:00 a 17:00 hores, ja que s’imparteix una hora de classe més de Llengua catalana i de Llengua castellana en ambdós cursos. Quinzenalment, una tarda més addicional, s’imparteixen matèries no curriculars però sí necessàries per poder seguir els estudis posteriors amb garanties.

La resta de les tardes, a excepció del divendres, es reforça amb classes voluntàries de repàs impartides pel mateix professorat de Llengua, Matemàtiques, Física, Anglès i Química, en grups reduïts, i en horari de 15:00 a 17:00 hores.

Així mateix, també s’ofereixen serveis d’orientació i intervenció psicopedagògica, de transport escolar, cafeteria amb servei de dinars i d’escola d’idiomes pròpia. Feu clic sobre cada servei o bé vegeu apartat “Serveis” d’aquesta web.


Els alumnes de primer i segon de Batxillerat de l’escola ens expliquen de primera mà les seves impressions sobre el nostre batxillerat i com els ajuda a preparar-se per a l’universitat.


Diploma Dual de l’American High School

Diploma Dual de l’American High School i l'Escola Meritxell

Amb l’objectiu de preparar els nostres alumnes per a un món més obert i multicultural, oferim, durant l’ESO i des del curs 2017-2018, el Diploma Dual de l’American High School, que possibilita l’obtenció d’una doble titulació a la finalització del Batxillerat.

Es tracta d’un programa interdisciplinari que emfasitza la immersió educativa en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne. La titulació que s’obté a la finalització del programa és la mateixa que la dels estudiants nord-americans, té validesa en tots els estats dels EUA i és reconeguda i molt valorada per totes les seves universitats.

Actualment més de 300 escoles d’entre les millors de l’estat ja oferim aquesta titulació. Si hi esteu interessats, demaneu-nos informació a secretaria@escolameritxell.org

Si voleu conèixer millor el nostre model educatiu podeu consultar el nostre Projecte Educatiu de Centre.