DOIP

Preinscripcions Primària Escola Meritxell Mataró 2021-22

El Departament Psicopedagògic és un servei que l’escola ofereix amb l’objectiu d’atendre els alumnes, tenint en compte la realitat específica de cadascun d’ells, i considerant-lo en la seva globalitat. La principal feina d’intervenció és la preventiva i la d’ajuda a pares, alumnat i professorat, en els seus respectius dia a dia. Està format per un equip de psicopedagogues i psicòlogues que té com a finalitat contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques.

Membres de l’Equip Psicopedagògic

• Roser Just (psicòloga)

• María Lluïsa Grimal

• Aleidis Codony (pedagoga)

Les funcions del departament

Analitzar i valorar els nois/es que presenten dificultats o característiques que poden alentir el seu desenvolupament, tant a nivell escolar com personal.

Realitzar avaluacions psicopedagògiques individuals i grupals (tests psicotècnics).

Servei de Psicopedagogia Escola Meritxell de Mataró

Orientar , assessorar i donar suport al professorat en els processos d’ensenyament-aprenentatge i als alumnes amb necessitats educatives especials, prenent com a referència els aprenentatges curriculars i els seus condicionants.

• Donar recursos i estratègies per a l’atenció a la diversitat.

• Assessorar en la realització de  plans individualitzats. Dissenyar accions encaminades a la prevenció de dificultats d’aprenentatge dels alumnes.

• Derivar els casos de psicoteràpia (trastorns psicològics o neuropsicològics), si s’escau, a altres centres o  professionals externs, ja que aquests diagnòstics i tractaments no poden realitzar-se dins de l’àmbit escolar.

Fer un seguiment amb els diferents professionals i especialistes que treballen amb els alumnes fora de l’horari escolar, amb l’objectiu de compartir informació i unificar actuacions respecte a aquests alumnes.

­EAP (Departament d’Ensenyament)

­Treballador social de la Diputació ­

CSMIJ (Hospital de Mataró) ­

Centre obert (Mataró)

CREDA (Servei de logopèdia per a nens amb problemes auditius)

Psicòlegs particulars

Logopedes particulars

Realitzar entrevistes amb els pares i tutors dels alumnes sobre la problemàtica específica, i orientar-los pel que fa a la teràpia a seguir.

• Entrevistes puntuals amb alguns alumnes de PrimàriaESO i Batxillerat.

• Donar suport a mestres i alumnes nouvinguts.

• Treballar amb petits grups d’alumnes per tal d’ajudar-los en el procés d’aprenentatge. 

Metodologia

El professor detecta les dificultats de l’alumne, ho comenta amb la família i cursa la sol·licitud al departament, el qual fa l’oportuna valoració de l’alumne i la trasllada al tutor i la família. A partir d’aquí es planteja si s’ha de treballar en petit grup (reforç).

Com contactar amb nosaltres?

→ A través del tutor de l’alumne/a.

→ Telefonant directament a l’escola al número 937 556 550

Compartir:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Aceptar

ACEPTAR
Aviso de cookies