Innovacio educativa Meritxell

“Innovem com a estratègia per millorar constantment”


Com ho fem?

  • Introduint noves metodologies adaptades a les noves maneres d’aprendre.
  • Utilitzant la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Problemes des d’enfocaments multidisciplinars.
  • Investigant fenòmens socials i naturals que afecten el dia a dia de l’alumne amb la finalitat de comprendre’ls i apropar-nos-hi de forma crítica i intel·ligent.
  • Reflexionant sobre les conseqüències de les possibles decisions i prenent la millor decisió en cada situació i context.
  • Entenent la creativitat i l’emprenedoria com una actitud davant la vida.
  • Situant l’alumne com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.
  • Aprofitant l’efecte multiplicador que té el treball en equip en la consolidació dels aprenentatges.
  • Aprenent a adaptar-nos de manera constant als nous reptes que vivim actualment i als que, tot i desconeguts, viurem en el futur.
  • Dissenyant nous materials adaptats a un nou sistema d’ensenyament.
  • Utilitzant els recursos tecnològics que ens permeten accedir al coneixement d’una forma més global, actualitzada i adaptada als nous reptes.

Resultats 4t d'ESO Escola Meritxell 2020-21