Back

L’escola ofereix un servei complementari d’acollida a “barrera”, sense cap cost afegit, a totes aquelles famílies a les quals els suposi un trasbals horari  venir a deixar i/o recollir els seus fills a l’escola.

El servei funciona a partir de les 8:00h del matí, i des de les 17:00h a les 17:30h de la tarda. Dins d’aquestes franges horàries, els pares, o les persones autoritzades, poden deixar o recollir els nens/es en qualsevol moment.

L’acollida es realitza sempre en un espai controlat, i els infants estan, en tot moment, a càrrec del professorat responsable de “barrera”. Al matí, l’alumnat, fins a 6è de Primària, resta a l’espai d’acollida acompanyat dels professors. Els alumnes d’ESO, en canvi, es dirigeixen a les seves respectives aules, on esperen que comenci la jornada.