Tag Archives: Competències bàsiques

 • -

Resultats a les proves de competències bàsiques 2020

Tags : 

Com fem cada any (aquí els resultats del 2019 i aquí els del 2018) us fem una anàlisi del resultats de l’escola dins les proves de competències bàsiques. Si no sabeu que són, després de l’anàlisi us en fem un breu resum.

Resultats de l’Escola Meritxell.

A 4t d’ESO, volem posar de relleu que:

 • Mentre la mitjana de les escoles de Catalunya mostra una caiguda en el percentatge d’alumnes amb uns resultats en la zona superior (mitjana-alta i alta) en 4 de les 5 matèries avaluades, l’Escola Meritxell millora els percentatges en Català, Matemàtiques, Anglès i Ciència i Tecnologia respecte l’any 2019.
 • Si ens comparem amb l’AEC, escoles d’un perfil similar al de l’Escola Meritxell, els nostres alumnes estan per sobre en totes 5 assignatures.
 • En Anglès el 93,3% dels nostres alumnes assoleixen resultats mitjans-alts i alts. 8 punts per sobre de l’AEC i 25 per sobre de la mitjana catalana. Encara són millors els resultats en Matemàtiques, on estem 20 punts per sobre de l’AEC i quasi 40 comparant amb la mitjana general.
Resultats 4 ESO Escola Meritxell 2020

Consulteu l’informe sencer en aquest enllaç.

I aprofitem per fer un breu apunt sobre quins han estat els resultats assolits pels alumnes de 2n de Batxillerat a les PAU. El 96,4% dels nostres alumnes han aprovat les PAU el mes de juny (2 punts per sobre de la mitjana catalana) i el 70,7% accedeixi a la seva primera opció universitària gràcies a la nota obtinguda. Consulteu l’informe sencer en aquest enllaç.

A 6è de Primària, aquest any no s’han realitzat les proves però podeu veure l’anàlisi de l’any 2019 en aquest article.

Us convidem també a consultar el Projecte Educatiu de Centre per tal de conèixer quins són els nostres objectius, el nostre model educatiu i la nostra metodologia per formar persones ben preparades, compromeses amb la societat, i amb esperit crític.

Què són les proves de competències bàsiques?

Són unes proves que realitza anualment el Departament d’Ensenyament i que avaluen les competències i coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver assolit al final de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria. Es passen a 6è de primària i a 4t ESO, respectivament.

Innovacio educativa Escola Meritxell Mataró

El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i que esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu, que ens ha tocat viure.

Aquestes proves permeten, al Departament d’Ensenyament i a cada centre educatiu, disposar d’informació acurada sobre l’evolució de l’alumnat i sobre els punts forts i febles que cal potenciar o corregir en cada cas.


 • -

Una nova etapa per a una nova educació

Tags : 

Respectar el ritme maduratiu de cada infant vol dir demanar-li i exigir-li allò pel que sabem que està preparat

Tradicionalment, les diferents etapes educatives han marcat la manera d’entendre els infants i l’organització de l’escola. Aquestes etapes classificaven els nens, els mestres i els objectius pedagògics en funció de diferents blocs d’edat. Aquest blocs es diferenciaven entre les etapes d’Infantil, des del 0 fins el 6 anys, i l’etapa de Primària, des dels 6 fins els 12 anys.

Des del decret d’autonomia de centres 102/2010, però, els centres poden decidir autònomament com organitzen la seva estructura interna. Aquest decret, juntament amb una reordenació del currículum escolar, han sigut uns dels molts factors que han fet aparèixer, aquest darrers anys, corrents de renovació pedagògica molt potents. Altres factors importants són, òbviament, el desenvolupament de la ciència educativa i la seva profunda relació amb la neurociència, les intel·ligències múltiples, les tecnologies, les noves didàctiques de cooperació escolar, etc.

El curs 2019/2020 ha significat, per l’escola Meritxell, una passa més en aquesta nova etapa, tant a nivell organitzatiu com a nivell pedagògic. Des d’aquest curs escolar tots els alumnes de 3 a 8 anys s’agrupen a l’etapa EiCi (Educació Infantil i Cicle Inicial) i els alumnes de 8 a 12 pertanyen l’etapa EP (Educació Primària) que agrupa els cicles mitjà i superior.

Aquesta organització ens facilita, per exemple, l’acompanyament dels alumnes per la mateixa tutora en dos moments claus, el pas de P3 a P4 i en el pas de P5 a 1r, i també entendre l’infant de 3-8 anys sota una mateixa mirada. Una mirada que dona importància al seu desenvolupament i que respecta el seu ritme maduratiu. 

Aquesta idea, respectar el ritme maduratiu de cada infant, no s’ha de confondre mai amb una tendència a “relaxar” l’exigència o la pèrdua de rigor pedagògic. Respectar el ritme maduratiu de cada infant vol dir demanar-li i exigir-li allò pel que sabem que està preparat. Els mestres han d’esdevenir, també, observadors del desenvolupament del nen i, a través de l’observació directa i el coneixement profund de cada infant, determinar quins són els aprenentatges que pot assolir. 

Respectant el ritme de cada infant el situem en el centre del seu propi aprenentatge. Aquesta frase, molt empleada darrerament, vol dir que el que és important a l’escola, no són els continguts que els nens han de saber obligatòriament al final de cada curs, sinó que el que és realment cabdal és de què han de ser els alumnes capaços, o en què han de ser plenament competents, al finalitzar la seva etapa escolar.

Aquestes competències, marcades per la nova ordenació curricular proposada per la Generalitat de Catalunya, són coneixements pràctics que els ajudaran en la seva vida  ja que estan orientats a saber desenvolupar-se plenament en situacions reals.

Hi ha tres verbs que mouen els infants i els mestres: fer, sentir i pensar. Les escoles, abans d’aquesta nova etapa, treballaven de manera sistemàtica el fer i moltes vegades oblidaven allò que realment mou l’infant: sentir i pensar.

Iñaki Brosel Escola Meritxell

Iñaki Brosel

Cap d’Estudis d’EiCi – Educació Infantil Cicle Inicial – Escola Meritxell

Jornades d'Aules Obertes 2020 Infantil - Escola Meritxell de Mataró
No us perdeu la Jornada d’Aules Obertes del proper 7 de març entre les 9h i les 13h.

 • -

Resultats a les proves de competències bàsiques

Tags : 

Com fem cada any (aquí els resultats del 2018 i aquí els del 2017) us fem una anàlisi del resultats de l’escola dins les proves de competències bàsiques. Si no sabeu que són, després de l’análisi us en fem breu un resum.

Resultats de l’Escola Meritxell

A 6è de Primària, destaquem que:

 • En totes les matèries (Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques) ens mantenim, per cinquè any consecutiu, per sobre de la mitjana de Catalunya. En Medi Natural ho fem per segon any consecutiu des que es va començar a implementar aquesta prova.
 • I també tenim resultats superiors a la mitjana de l’AEC en totes elles.
 • En Anglès, Català i Castellà els nostres alumnes assoleixen uns resultats molt superiors a la mitjana catalana i superiors a la de l’AEC.

•  Consulteu l’informe sencer en aquest enllaç.

A 4t d’ESO, volem posar de relleu que:

 • Enguany en Matemàtiques, Castellà i Anglès, els nostres alumnes han assolit uns resultats en la zona superior (mitjana-alta i alta) molt destacables respecte la mitjana catalana i la de l’AEC.
 • En Llengua Catalana i Ciència i Tecnologia, seguim per sobre de la mitjana catalana i molt a prop de la mitjana AEC.

•  Consulteu l’informe sencer en aquest enllaç.

I aprofitem per fer un breu apunt sobre quins han estat els resultats assolits pels alumnes de 2n de Batxillerat a les PAU.

En primer lloc, cal deixar palès l’èxit que suposa que, per 10è any consecutiu el 100% dels nostres alumnes hagi aprovat les PAU el mes de juny i que el 71% accedeixi a la seva primera opció universitària gràcies a la nota obtinguda.

Analitzats els resultats en clau interna, constatem que el 92,8% dels nostres alumnes superen el Batxillerat en primera convocatòria i el 100% en convocatòria extraorinària. Podeu accedir a l’informe sencer a través d’aquest enllaç.

Us convidem també a consultar el Projecte Educatiu de Centre per tal de conèixer quins són els nostres objectius, el nostre model educatiu i la nostra metodologia per formar persones ben preparades, compromeses amb la societat, i amb esperit crític.

Què són les proves de competències bàsiques?

Creixement Personal a l'Escola Meritxell de Mataró

Són unes proves que realitza anualment el Departament d’Ensenyament i que avaluen les competències i coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver assolit al final de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria. Es passen a 6è de primària i a 4t ESO, respectivament.

El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i que esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu, que ens ha tocat viure.

Aquestes proves permeten, al Departament d’Ensenyament i a cada centre educatiu, disposar d’informació acurada sobre l’evolució de l’alumnat i sobre els punts forts i febles que cal potenciar o corregir en cada cas.


 • -

Molt bons resultats a les proves de competències bàsiques

Tags : 

Com vàrem fer l’any passat us fem un anàlisi del resultats de l’escola dins les proves de competències bàsiques. Si no sabeu que són, després de l’análisi us en fem un resum.

Resultats de l’Escola Meritxell

A 6è de Primària, destaquem que:

• En el conjunt de matèries analitzades (Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques) ens mantenim, per quart any consecutiu, per sobre de la mitjana de Catalunya.

• En Anglès, el 88% dels nostres alumnes assoleix uns resultats molt superiors a la mitjana catalana (64,6%) i a la de l’AEC (82,9%).

• En Medi Natural, prova de nova incorporació al sistema d’avaluació externa, els nostres alumnes han assolit un 76,5% de resultats en la zona superior (mitjana-alta o alta), en comparació al 60,3% de la mitjana catalana i el 74,4% de la mitjana AEC.

•  Consulteu l’informe sencer en aquest enllaç.

A 4t d’ESO, volem posar de relleu que:

• Enguany en Matemàtiques, Anglès i Ciència i Tecnologia, els nostres alumnes han assolit uns resultats en la zona superior (mitjana-alta i alta) molt destacables respecte la mitjana catalana i la de l’AEC.

• En Llengua Catalana i Castellana, seguim per sobre de la mitjana catalana i molt a prop de la mitjana AEC.

•  Consulteu l’informe sencer en aquest enllaç.

I aprofitem per fer un breu apunt sobre quins han estat els resultats assolits pels alumnes de 2n de Batxillerat a les PAU.

En primer lloc, cal deixar palès l’èxit que suposa que, per 9è any consecutiu, el 100% dels nostres alumnes hagi aprovat les PAU el mes de juny i que el 66% accedeixi a la seva primera opció universitària gràcies a la nota obtinguda.

Analitzats els resultats en clau interna, constatem que el 98% dels nostres alumnes superen el Batxillerat. Podeu accedir a l’informe sencer a través d’aquest enllaç.

Us convidem també a consultar el Projecte Educatiu de Centre per tal de conèixer quins són els nostres objectius, el nostre model educatiu i la nostra metodologia per formar persones ben preparades, compromeses amb la societat, i amb esperit crític.

 

Què són les proves de competències bàsiques?

Creixement Personal a l'Escola Meritxell de MataróSón unes proves que realitza anualment el Departament d’Ensenyament i que avaluen les competències i coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver assolit al final de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria. Es passen a 6è de primària i a 4t ESO, respectivament.

El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i que esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu, que ens ha tocat viure.

Aquestes proves permeten, al Departament d’Ensenyament i a cada centre educatiu, disposar d’informació acurada sobre l’evolució de l’alumnat i sobre els punts forts i febles que cal potenciar o corregir en cada cas.


 • -

Els resultats dels alumnes ens avalen

Tags : 

A la primera Newsletter d’aquest curs adjuntàvem un informe amb els resultats de les proves de competències bàsiques dels alumnes de l’Escola Meritxell comparats amb els dels alumnes de tot Catalunya, i també amb els dels alumnes de les escoles adscrites a l’AEC (Agrupació Escolar de Catalunya), patronal que aplega centres concertats d’un perfil similar al de l’Escola Meritxell.

Què són les proves de competències bàsiques?

Són unes proves que es realitzen anualment, i que avaluen les competències i coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver assolit al final de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria. Es passen a 6è de primària i a 4t ESO, respectivament.

Creixement Personal a l'Escola Meritxell de MataróEl Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya les dissenya, passa i avalua; les realitzen un total de de 70.000 nens i nenes del territori.

El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i que esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu, que ens ha tocat viure.

Per a què serveixen les proves de competències bàsiques?

Aquestes proves permeten, al Departament d’Ensenyament i a cada centre educatiu, disposar d’informació acurada sobre l’evolució de l’alumnat i sobre els punts forts i febles que cal potenciar o corregir en cada cas.

Quins son els resultats de l’Escola Meritxell?

Analitzem el percentatge d’alumnes d’ambdós nivells educatius que, d’acord amb els resultats, se situa en la franja mitja-alta i alta.

A 6è de Primària, destaquem que:

 • En el conjunt de matèries analitzades (Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques) es mantenim, per tercer any consecutiu, per sobre de la mitjana de Catalunya.
 • En Anglès, el 92,5% dels nostres alumnes assoleix uns resultats molt superiors a lamitjana catalana (68,4%) i a la de l’AEC (86,4%).
 • En Matemàtiques, però, i després de tres anys d’uns resultats excel·lents, hem patit una petita davallada. Tanmateix, això ens esperona a redoblar els esforços en aquest curs 2017-18. Així i tot, continuem situant-nos per sobre de la mitjana catalana.
 • Consulteu l’informe sencer en aquest enllaç.

A 4t d’ESO, volem posar de relleu que:

 • Per primer cop, i en el conjunt de les cinc matèries analitzades (Català, Castellà, Anglès, Matemàtiques i Ciència i Tecnologia), la totalitat de resultats està per sobre dels assolits pels alumnes de tot Catalunya i de l’AEC.
 • En quatre d’elles, hem igualat o millorat els resultats aconseguits el curs 2015-16. En Matemàtiques, en canvi, hem experimentat un lleuger descens, encara que ens mantenim per sobre de la mitjana catalana i de la de l’AEC.
 • En Anglès i Català assolim, per cinquè any consecutiu, els millors resultats de Catalunya. Això reforça la nostra clara aposta per l’aprenentatge d’idiomes.
 • A Ciència i Tecnologia, matèria d’anàlisi des del curs passat, tot i que estem per sobre de la mitjana global, encara ens queda camí per recórrer i millorar. És un repte que assumim amb il·lusió.
 • Consulteu l’informe sencer en aquest enllaç.

I, tot i que encara no són els oficials del Departament d’Educació de la Generalitat, aprofitem per fer un breu apunt sobre quins han estat els resultats assolits pels alumnes de 2n de Batxillerat a les PAU comparativament amb el total de Catalunya.

En primer lloc, cal deixar palès l’èxit que suposa que, per 8è any consecutiu, el 100% dels nostres alumnes hagi aprovat les PAU i que, des del curs passat, més del 72% accedeixi a la seva primera opció universitària gràcies a la nota obtinguda.

Analitzats els resultats en clau interna, constatem que el 90% dels nostres alumnes superen el Batxillerat. Podeu accedir a l’informe sencer a través d’aquest enllaç.

Us convidem també a consultar el Projecte Educatiu de Centre per tal de conèixer quins són els nostres objectius, el nostre model educatiu i la nostra metodologia per formar persones ben preparades, compromeses amb la societat, i amb esperit crític, persones que puguin arribar a ser el que realment volen ser.


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Aceptar

ACEPTAR
Aviso de cookies