Segons el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que qualsevol dada personal facilitada durant la navegació en aquesta pàgina web serà tractada per l'Escola Meritxell amb l'objectiu de gestionar la seva petició. Així mateix, l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al carrer d'en Passet, 16 "Urb. Can Quirze", C.P. 08304 Mataró.