Seguim amb el procés de millora de les nostres instal·lacions

L’entorn és un factor fonamental per desenvolupar amb èxit i eficiència qualsevol tasca; fins i tot, per ajudar-nos a copsar amb més facilitat un concepte. Condiciona el nostre estat d’ànim, la nostra predisposició al treball i la percepció d’allò que ens ofereix l’escola.

En aquest sentit, l’Escola Meritxell gaudeix d’un entorn natural privilegiat, i els seus espais, amplis i funcionals, s’han anat transformant i adaptant a les canviants necessitats de la nostra comunitat educativa.

En l’actualitat, el nostre centre compta amb espais i instal·lacions diferenciats, que acullen les diferents etapes educatives. L’edifici de Batxillerat, de construcció recent, és, sense cap dubte, el més modern i sostenible de tots. Els seus aularis, laboratoris, biblioteca, sala d’actes i de reunions, són un exemple de funcionalitat i d’aprofitament de les condicions ambientals, en un equilibri entre edificació i entorn. La seva inauguració, el curs 2010-2011, va ser la culminació d’un projecte ambiciós.

Seguint amb aquesta mateixa filosofia, el curs 2016-2017 vam abordar la reforma de l’edifici principal, reforma que, atesa la seva envergadura i la complexitat que suposa l’activitat d’una escola, es dilatarà necessàriament en el temps, implementant-se en diferents fases. La primera d’elles, duta a terme durant els mesos d’estiu, va consistir en la remodelació i modernització de la Secretaria i d’alguns dels seus espais annexos. L’objectiu era crear un àrea de treball moderna, diàfana, agradable i pràctica, en consonància amb la imatge d’ordre, calidesa, funcionalitat i modernisme que volem transmetre.

Interior Escola Meritxell de Mataró

Paral·lelament, i també durant l’època estival, es va escometre el projecte de renovació de la instal·lació de gas, amb el propòsit de millorar-ne l’eficiència energètica i, sobretot, la confortabilitat del nostre alumnat i personal. Aquesta actuació tindrà continuïtat en finalitzar l’actual curs escolar.

No podem oblidar tampoc que en el decurs dels darrers anys hem millorat considerablement totes les nostres infraestructures tecnològiques, donant cobertura a les necessitats que comporta la gran quantitat de dispositius amb què treballa alumnat i professorat, en el marc del projecte pedagògic ExACCT.

Secretaria Escola Meritxell de MataróEn aquests moments, i en un treball conjunt entre l’equip d’arquitectes i els diferents claustres de l’escola, s’està mirant d’establir les línies mestres a partir de les quals es dissenyaran o remodelaran els diversos espais de l’edifici principal, en un exercici de visualització de quina és l’escola que finalment voldrem per a tots.

Aprofitant la jornada d’activitats amb què donem pas a les vacances de Nadal, us convidem a que vingueu i comproveu personalment quines han estat aquestes millores. Si ara no us és possible, les Jornades d’Aules Obertes que se celebraran a primers de l’any vinent també seran un bon moment.

Compartir: