Per tal de complir amb les mesures de seguretat sanitària, evitar possibles contagis i garantir la seguretat d’alumnes, professors i personal de l’Escola Meritxell, hem definit aquest Pla Bàsic d’Organització de Centre on recollim les mesures que prendrem durant el curs 2021 -22.

Aquest pla recull des de l’organització d’horaris de classe i l’entrada i sortida d’alumnes fins a les accions que prendrem en cas de detectar possibles casos d’Covid-19 o de nous confinaments parcials.

Preguem a les famílies de l’escola que llegeixin detingudament el document ja que inclou fins i tot l’ús de les instal·lacions per part d’alumnes i families i les normes que hauran de seguir els mateixos alumnes que realitzen activitats extraescolars.

És el document DEFINITIU i per tant us demanem que el llegiu abans de l’inici del curs escolar.

Podeu adreçar-nos consultes sobre la COVID-19 a aquest compte d’email: covid-19@escolameritxell.org